cross crown navy

Joint Christian Science Reading Room UK - Registered Charity #1143776

Shop

Vetenskap Och Hälsa Med Nyckel Till Skriften // Science and Health (PB) (Swedish)

Vetenskap Och Hälsa Med Nyckel Till Skriften // Science and Health (PB) (Swedish)

£7.00

41 in stock

Shipping Discount

Description

I Kristen Vetenskaps lärobok, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, förklarar Mary Baker Eddy de vetenskapliga lagar som ligger bakom Jesu Kristi lära och helande. Från det första kapitlet, ”Bön”, till hennes exegetiska utläggningar av Första Moseboken och Uppenbarelseboken, och en ordlista med förklaringar av bibliska termer, inbjuds läsaren att på djupet begrunda Guds allhet, människans fullkomlighet som Guds andliga skapelse, och hur en förståelse av dessa fakta kan befria från synd, sjukdom och död – precis som på Bibelns tid.

Tvåspråkiga utgåvor med engelska på motstående sidor.

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God’s spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

It is available in multiple editions and formats, including translation into 17 languages, and in audio and electronic formats. It is a timeless resource, offering practical instruction and inspiring ideas.

Bilingual editions include English on facing pages.

To read Science and Health online in English visit: http://christianscience.com/read-online/science-and-health

Paperback. 689 pages.

Dimensions:

Width: 12 cm (4.7″)

Height: 18 cm (7″)

Depth: 5 cm (1.9″)

Weight: 0.731 kg

Additional information

Weight 730 g
Title

Default Title

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vetenskap Och Hälsa Med Nyckel Till Skriften // Science and Health (PB) (Swedish)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.